UROBOROS festival

5.— 8. OCT 2022
PRAGUE, CZ

Téma festivalu 2022

Svlékání z kůže

Hlavní téma letošního festivalového ročníku „Svlékání z kůže“ odkazuje k internímu a intimnímu prožívání eko-společenské změny a různým zpřítomněním planetární krize v kontextu každodenního života.  

Jak se environmentální a společenské problémy prolínají s našimi osobními, lokálními a kulturními realitami? Proč a jak jsou vnitřní proměny, které se odehrávají v našich rozmanitých osobních ekosystémech –⁠ v našich tělech, srdcích a myslích –⁠ důležité v širším kontextu globální eko-společenské změny? Může nám sebereflexe a introspektivní obrat k sobě samým pomoci pochopit naši mezi-druhovou provázanost a nutnost pečovat o planetární ekosystém se stejnou pokorou a opatrností, s jakou pečujeme o naše vlastní těla a duševní zdraví? Jak se takový sebereflexivní obrat může projevit v kontextu lokální i globální politické správy? Festival Uroboros 2022 navrhuje, že v rámci podpory pozitivní eko-společenské změny musíme tuto komplexní změnu začít zpřítomňovat v rámci našich každodenních životů – sami se musíme stát změnou. 

read more

Festival program

Sneak peek

MEET-UP

How to Art with AI: Co-Creation and Collective Imagination with AI Algorithms

COLLATERAL

Sensing the Synthetic – Experimental Visualisation Session

OPENING

Uroboros 2022 Festival Opening

WORKSHOP

Climate futures: aquatic worldbuilding, queerness and speculative ecologies

DISKUZE

Jádro a budoucnost: od technologie k politice

WORKSHOP

Re-coding of Embroidery

PROCHÁZKA

Walking with Feral Forests, Creatures, Stories

WORKSHOP

Design for Relating – Letting Go, Drifting, Making Shifts

MEDITATION

The Interspecies Meditation and Sharing Circle

WORKSHOP

Introduction to Neural Audio Synthesis

Předfestivalový program

UROBOROS LOOPS

Série online experimentálních setkání

The Feral Gift
Algorithmic Resistance
Sensing the Synthetic
more info

About us

Meet Uroborossssss

Festival Uroboros je každoročním setkáním experimentátorů*ek z oblasti umění, designu a výzkumu, kteří*ré skrze svou tvorbu chtějí podpořit pozitivní eko-společenskou změnu.