Re-coding of Embroidery

WORKSHOP by Alena Drury Sojková
IN-PERSON at DOX Centre for Contemporary Art
5 Oct Wed 15:00 CEST

5 Oct Wed 17:30 CEST

REGISTRACE ZDE
embroidery, artificial intelligence, digital art, slow art, handmade, text-to-image neural networks

Sdílená zkušenost s vytvářením výšivky na oděvech nebo bytových doplňcích je v mnoha kulturních prostředích zavedeným rituálem. Každý vzor sděluje svůj vlastní příběh a nese jedinečný otisk svého tvůrce. Tento druh pomalého, ručně tvořeného umění, si v posledním desetiletí opět získal popularitu napříč generacemi jako alternativa k instantnímu digitálnímu umění, které může být produkováno ve velké kvantitě a dostupné komukoli. Na workshopu budou účastníci pozváni k participaci na společném díle vytvořeném technikou ruční výšivky. Pro inspiraci v kreativním a kontemplativním procesu budou k dispozici vzory vytvořené lidmi i umělou inteligencí. V diskusi vyvstanou otázky na téma lze-li se ztratit v kódu ruční výšivky a také otázky potenciálu využití AI technologie ve výtvarné pedagogice.

Alena Drury Sojková

A.D.S. je studentkou doktorského programu Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. Její výzkumná činnost je zaměřena na didaktické modely nových médií ve výtvarné pedagogice. Hlavním předmětem jejího studia se stal participativní aspekt současného umění ve vzdělávání. Vedla sérii workshopů reflektujících kulturní dědictví ruční výšivky v dialogu se současným uměním. Její zájem o interakci pomalého umění a digitálních technologií se rozvinul ve zkoumání možností jak využít nástroje umělé inteligence v umění a vzdělávání.