Uroboros festival 2022

FAQ

O čem je festival Uroboros?

Festival Uroboros je každoročním setkáním umělců, designérů a tvůrců různého zaměření, jejichž tvůrčí výzkum a praxe mají za cíl podpořit pozitivní eko-společenskou změnu. Pokud vám to zní jako poměrně široká oblast, nemýlíte se. Výzva k ekologickým a sociálním změnám, na kterou festivalem reagujeme, zahrnuje množství vzájemně propojených planetárních problémů: od rostoucích teplot a úbytku biologické rozmanitosti až po sociální nejistotu a prchavou kontrolu nad našim (digitálním a jiným) soukromím. Zatímco první dva ročníky festivalu (2020 and 2021) k těmto otázkám přistupovaly skrze širší festivalové téma Designing in Troubling Times (Design ve znepokojivé době), letošní téma festivalu Shedding the Skin (Svlékání z kůže) usiluje o konkrétnější zaměření a poukazuje na osobní, interní a intimní rozměr eko-společenské změny. Prostřednictvím tématu Svlékání z kůže festival otevírá prostor pro společné zastavení nad otázkou, jak se environmentální a společenské problémy prolínají s našimi osobními, lokálními a kulturními realitami. Návštěvníkům přitom ke kritické reflexi nabízí myšlenku, že pozitivní eko-společenská transformace zahrnuje nejen politickou a ekonomickou proměnu na úrovni mezinárodní governmentality, ale též sebereflektivní proměnu na úrovni našeho každodenního myšlení a aktivit.

Kdy a kde se festival koná?

Uroboros 2022 je hybridní festival, který nabízí příležitost k osobnímu setkání v Praze i k zapojení ve virtuálním prostoru. Zatímco v letech 2020-21 se festivalové aktivity musely odehrávat převážně online, letos jsme konečně schopni uspořádat živou a živelnou akci v různých kulturních institucích v Praze. Hlavními festivalovými lokacemi jsou Kampus Hybernská, Kasárna Karlín a Centrum současného umění DOX. Uroboros 2022 je primárně fyzickým festivalem, náš program však zůstává přístupný i mezinárodnímu publiku a řada akcí bude přístupná přes videokonferenční platformy a streamovací služby. Podrobnosti najdete ve festivalovém programu. 

Co Covid-19?

Kulturní a společenské akce s fyzickou účastí přímo na místě se opět stávají normou. Virus Covid-19 je však stále ve vzduchu a naším cílem je, aby byl festival Uroboros pro všechny účastníky co nejbezpečnějším místem. Řídíme se aktuálními předpisy a doporučeními týkajícími se viru Covid-19, které nám poskytla česká vláda. Kromě těchto formálních nařízení bychom chtěli všechny účastníky festivalu požádat, aby byli ohleduplní k potřebám ostatních návštěvníků. Respektujte prosím skutečnost, že ostatní lidé mohou mít jiné preference a potřeby než vy. Předpokládejte prosím (pokud jste se s nimi předem neporadili), že ostatní účastníci festivalu ocení, když si budete udržovat dostatečný odstup a nebudete s nimi mít žádný přímý kontakt (např. potřásání rukou). Pokud máte jakékoliv příznaky, které naznačují, že byste mohli mít Covid-19, zúčastněte se prosím festivalu online, abychom se vyhnuli zbytečnému riziku. Pokud budete chtít probrat cokoliv dalšího ohledně bezpečnostních opatření festivalu Uroboros, ozvěte se nám na festival@uroboros.design.

Co je letos na programu?

Letošní ročník festivalu nabízí čtyřdenní program s více než dvaceti experimentálními akcemi, zahrnujícími workshopy, panelové diskuse, přednášky, divadelní představení a další počiny plazící se napříč žánry a formáty. Kromě hlavních programových akcí se v kuloárech mluví také o výletu do lesa, táboráku a večerních parties????.   

Měl/a bych se zúčastnit?

Ano! Festival Uroboros je participativní a otevřený všem. I když nemáte žádné předchozí zkušenosti s eko-společensky orientovaným uměním, designem a další kritickou praxí či výzkumem, ale chcete se o tom všem dozvědět více, určitě byste se na nás měli přijít podívat. Program festivalu zahrnuje různé typy akcí: od participativních workshopů, které vyžadují aktivní zapojení, až po panelové diskuse, přednášky a divadelní představení, kde můžete být spíše pozorovateli, v klidu si sednout, a naslouchat. Vstup na většinu akcí je zdarma. Pokud stále váháte, zda se festivalu zúčastnit, neváhejte nám napsat na festival@uroboros.design.

Jak se mohu zapojit?

Návštěvník festivalu 

Můžete se k nám připojit kdykoli mezi 5. a 8. říjnem 2022, a to buď fyzicky v Praze, nebo online (platí na vybrané akce). Na většinu programových akcí je vstup volný. Stejně Vás však požádáme o zaregistrování přes portál Eventbrite, abychom měli přehled, kolik návštěvníků můžeme očekávat. Nemusíte tisknout žádné vstupenky, potvrzení o registraci vám přijde na e-mail ve formátu pdf, takže se u vstupu můžete prokázat vstupenkou v telefonu. Některé akce vyžadují malý registrační poplatek –⁠ je to proto, že autoří těchto akcí potřebují pokrýt vlastní náklady (zejména materiály) spojené s jejich organizací. V programu festivalu najdete více podrobností.

 

Festivalový dobrovolník

Pokud byste se chtěli připojit k festivalovému týmu a pomoci nám s různými produkčními a kurátorskými úkony (ať už přímo v Praze nebo online), ozvěte se nám! Festival Uroboros je tvořen neuvěřitelně malou skupinou lidí a pomoc se nám vždycky hodí. Pokud se vám to bude hodit ke studiu, můžeme poskytnout certifikát o stáži v oblasti uměleckého/designérského výzkumu. 

 

Kdo je Uroboros?

Projekt Uroboros byl iniciován koncem roku 2019 skupinou přátel v Praze a oficiálně spuštěn v květnu 2020 inauguračním festivalem Uroboros. První ročník festivalu byl uspořádán jako hybridní online/offline akce a sešlo se na něm více než 600 designérů, umělců, výzkumníků a kreativců z celého světa. Inspirováni tímto zájmem jsme se rozhodli rozšířit Uroboros z jednorázového festivalu na dlouhodobý projekt a nově pojmout Uroboros jako každoroční festivalovou sérii spojenou s různými doprovodnými akcemi. Tři hlavní hadí lidé, kteří jsou za to všechno zodpovědní, jsou: Markéta Dolejšová, Lenka Hámošová a Michal Kučerák.

Jakou řečí Uroboros komunikuje?

Had Uroboros nejspíš mluví mnoha jazyky..přesto však většina akcí festivalu 2022 probíhá v angličtině, některé pak v češtině a slovenštině (podívejte se do festivalového programu na detaily každé konkrétní události). 

Proč právě „Uroboros“?

Uroboros –⁠ nebo také Ouroboros (běžnější varianta v anglicky mluvících částech světa), je mytický had požírající sám sebe a měnící svou podobu ve věčném cyklu znovuvytváření, přičemž jako palivo používá své vlastní tělo. Dvojznačný symbol hada Urobora vystihuje současnou sociální, environmentální a politickou frustraci: je příslibem nových začátků i nekonečných návratů, ztělesňuje ochotu jít kupředu, ale také neschopnost vymanit se ze staré, extraktivistické praxe “business as usual”. Symbol Urobora si vypůjčujeme s pokorou a úctou, jakožto element navigující naše kolektivní experimentální zkoumání současných eko-sociálních podmínek a planetární budoucnosti.  

Pokud stále tápete, zeptejte se nás na festival@uroboros.design.