Uroboros
Festival Uroboros

Festival Uroboros je každoročním setkáním experimentátorů*ek z oblasti umění, designu a výzkumu, kteří*ré skrze svou tvorbu chtějí podpořit pozitivní eko-společenskou změnu.

Naše kolektivní zkoumání a aktivity jsou inspirovány pluralistickým symbolem Urobora –⁠ bájného hada, který požírá sám sebe a mění svou podobu ve věčném cyklu znovuvytváření,  využívajíc své vlastní tělo jako palivo. Obraz zacykleného hada Urobora vystihuje současnou sociální, environmentální a politickou frustraci. Je příslibem nových začátků i nekonečných návratů, ztělesňuje ochotu jít kupředu, ale také neschopnost vymanit se ze zatuchlé, extraktivistické praxe „business as usual“. 

Projekt Uroboros byl iniciován koncem roku 2019 skupinou přátel v Praze, a oficiálně ožil v květnu 2020 spolu s inauguračním festivalem Uroboros #1. První ročník festivalu se uskutečnil jako hybridní online/offline akce a sešlo se na něm více než 600 designérů, umělců, výzkumníků a kreativních tvůrců z celého světa. Inspirováni tímto zájmem jsme se rozhodli rozšířit Uroboros z jednorázového festivalu do dlouhodobého projektu a pokračující festivalové série. 

Jako kurátoři, designéři, umělci a kamarádi stojící za projektem Uroboros si klademe za cíl pěstovat globální komunitu přispěvatelů, kteří mají zájem zkoumat, co může eko-sociálně orientovaná kritická tvůrčí praxe udělat pro podporu pozitivní změny v našem planetárním společenství. Kruh Uroboros je vždy otevřen novým vstupům a provokacím. Nejlepším způsobem, jak se k nám připojit, je nadcházející festival Uroboros 2022 s podtitulem „Svlékání z kůže“, který se uskuteční 5. až 8. října 2022 v Praze a v přidruženém online prostoru. Festivalové akce jsou přístupné zdarma fyzicky i online. Video záznamy akcí jsou dostupné k pozdějšímu zhlédnutí v online festivalovém archivu na kanálu Youtube. 

Během prvních dvou ročníků byl Uroboros podpořen Centrem současného umění DOX v Praze a situován v kurátorském programu výstavy #DATAMAZE. Od roku 2022 je Uroboros nezávislou iniciativou řízenou hadím kolektivem Platforma Uroboros z.s.

Seznamte se s týmem festivalu Uroboros 2022

Markéta Dolejšová –⁠ výzkumnice a designérka, která experimentuje se mnoho-smyslovými, tělesnými a relačními metodami poznávání světa. Její participativní tvorba vzniká v kolaboraci s lidskými i ne-lidskými aktéry. V současné době působí jako postdoktorandka v projektu CreaTures (Creative Practices for Transformational Futures) na finské Aalto University. Je spoluzakladatelkou výzkumných a designérských projektů Feeding Food Futures, Open Forest Collective a Festival Uroboros. 

Lenka Hámošová –⁠ designérka, výzkumnice a vizuální umělkyně žijící a pracující v Praze. Její umělecká a výzkumná praxe se zaměřuje na možné aplikace syntézy syntetických obrazů mediované nástroji umělé inteligence. Zkoumá, jak může spolutvorba s umělou inteligencí posílit lidskou představivost. V současné době pokračuje v doktorském studiu na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (FAMU).

Michal Kučerák – kurátor, výzkumný pracovník a lektor. Spolupracuje s Centrem současného umění DOX a TBA21-Academy, kde vede projekt Ocean-Archive.org. Je studentem doktorského studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a autorem projektu #DATAMAZE (DOX, Praha, 2018 – 2022) – konceptu rozšířené výstavy zaměřené na posílení digitální a datové gramotnosti prostřednictvím současných uměleckých a designových projektů v galerijním prostředí. Je součástí týmu, který realizuje festival UROBOROS zaměřený na sociálně angažovaný design a umění. 

Uroboros je dále podporován našimi hadími friendssss:

Enrique Encinas –⁠ výzkumník v oblasti designu, který za pomoci spekulativních metod zkoumá hranice mezi vzory a strukturami vytvořenými lidmi a technologiemi. Před získáním doktorátu v oboru interakčního designu vystudoval telekomunikační a polovodičovou techniku, v současné době působí jako odborný asistent na univerzitě Oslo – School of Architecture and Design. 

Denisa Reshef Kera –⁠ filozofka a designérka experimentující s kreativními strategiemi zapojení veřejnosti do vědecko-technologických otázek a problémů. Pracovala jako výzkumnice na projektu RegTech, jako stipendistka v projektu BISITE, University of Salamanca a na Weizenbaum Internet Institute v Berlíně. Má celosvětové zkušenosti s výzkumnými projekty citizen science, například z National University of Singapore, Arizona State University a Karlovy Univerzity v Praze. V roce 2021 nastoupila na Univerzitu v Tel Avivu s projektem monetizace webu a blockchainových technologií pro tvorbu obsahu.