Alena Drury Sojková /CZ

A.D.S. je studentkou doktorského programu Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. Její výzkumná činnost je zaměřena na didaktické modely nových médií ve výtvarné pedagogice. Hlavním předmětem jejího studia se stal participativní aspekt současného umění ve vzdělávání. Vedla sérii workshopů reflektujících kulturní dědictví ruční výšivky v dialogu se současným uměním. Její zájem o interakci pomalého umění a digitálních technologií se rozvinul ve zkoumání možností jak využít nástroje umělé inteligence v umění a vzdělávání.

5 Oct Wed 15:00 CEST

Workshop: Re-coding of Embroidery REGISTRACE ZDE