Téma Festivalu
Svlékání z kůže

Festival Uroboros zkoumá roli tvůrčích metod umění a designu v kontextu podpory pozitivní eko-společenské změny. Hlavní téma letošního festivalového ročníku „Svlékání z kůže“ odkazuje k internímu a intimnímu prožívání této změny a k různým zpřítomněním planetární krize v kontextu každodenního života. Otevírá tak prostor pro společné zastavení nad otázkou, jak se environmentální a společenské problémy prolínají s našimi osobními, lokálními a kulturními realitami. Návštěvníkům přitom ke kritické reflexi nabízí myšlenku, že pozitivní eko-společenská transformace zahrnuje nejen politickou a ekonomickou proměnu na úrovni mezinárodní governmentality, ale též sebereflektivní proměnu na úrovni našeho každodenního myšlení a aktivit. 

Uroboros Festival 2022 ~ Shedding the Skin

Proč a jak jsou vnitřní proměny, které se odehrávají v našich rozmanitých osobních ekosystémech –⁠ v našich tělech, srdcích a myslích –⁠ důležité v širším kontextu globální eko-společenské změny? Může nám sebereflexe a introspektivní obrat k sobě samým pomoci pochopit naši mezi-druhovou provázanost a nutnost pečovat o planetární ekosystém se stejnou pokorou a opatrností, s jakou pečujeme o naše vlastní těla a duševní zdraví? Jak se takový sebereflexivní obrat může projevit v kontextu lokální i globální politické správy?

Festival Uroboros 2022 navrhuje, že v rámci podpory pozitivní eko-společenské změny musíme tuto komplexní změnu začít zpřítomňovat v rámci našich každodenních životů – sami se musíme stát změnou. 

Svlékání z kůže je transformativní proces. Může to být osvobozující, ale také nepříjemná, bolestivá a vyčerpávající zkušenost, která vyžaduje trpělivost, resilienci a respekt vůči našemu okolnímu prostředí. Festival Uroboros chce být bezpečným prostorem pro dlouhodobé kreativní experimentování s tím, co může eko-společenská (sebe)transformace znamenat v různých osobních, lokálních a kulturních kontextech. Snaží se tak pomoci nalézt možné cesty k tomu, jak můžeme v době pokračujících klimatických změn a sociální segregace společně žít, spíše než tlít.

Hlavní program festivalu se uskuteční ve dnech 5. –⁠ 8. října 2022 v Praze a online. Program vyrůstá ze tří samostatných tematických sekcí –⁠ neboli tzv. Uroboros Loops –⁠ které se odehrávají v období před začátkem samotného festivalu, v srpnu až září 2022. Tři Uroboros Loops sekce: The Feral Gift, Algorithmic Resistance a Sensing the Synthetic účastníkům umožňují různé formy zapojení a k hlavnímu festivalovému tématu Svlékání z kůže přistupují z odlišných epistemologických perspektiv. Výstupy Uroboros Loops budou reflektovány v hlavním programu festivalu a sdíleny jak s místním, tak se zahraničním/online festivalovým publikem.