Klára Peloušková /CZ

Klára Peloušková vystudovala dějiny a teorii umění a teorii médií na Masarykově univerzitě v Brně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Působí jako metodička a lektorka na Katedře designu a Katedře dějin a teorie umění UMPRUM a zároveň na téže instituci provádí doktorandský výzkum. Zaměřuje se na teorii a metodologii současného designu v kontextu politiky udržitelnosti a civilizační transformace. V roce 2021 se zúčastnila designově-výzkumného programu The Terraforming na Strelkově institutu pro média, architekturu a design v Moskvě. Podílela se také na projektu Transition Design: A New Challenge for Service and Interaction Design Education, který vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity a Univerzity v Oslu. Předtím, než se začala naplno věnovat akademické práci, pracovala Klára jako šéfredaktorka českého časopisu o současném umění Artalk.cz a jako vedoucí projektu mezinárodního rezidenčního programu studia das weisse haus ve Vídni. Nadále přispívá do akademických i neakademických publikací a je kurátorkou výstav současného umění a designu.

6 Oct Thu 10:00 CEST

Diskuze: Jádro a budoucnost: od technologie k politice WATCH HERE