Jádro a budoucnost: od technologie k politice

DISKUZE by Klára Peloušková
IN-PERSON at Kampus Hybernská

Planetu máme jen jednu. Zemský ekosystém se ale vlivem lidské činnosti nenávratně mění, a s ním se bude měnit i všechno ostatní: jak bydlíme, vyrábíme, pohybujeme se, jíme nebo se domlouváme.

6 Oct Thu 10:00 CEST

6 Oct Thu 12:00 CEST

WATCH HERE
jaderná energie, odpad, klimatická krize

Jaké otázky a výzvy se v současnosti vážou k jaderné energii? Co zajímá výzkumníky*ice zabývající se vývojem nukleárních reaktory a jaká je situace, pokud jde o nakládání s jaderným odpadem? A jak to celé souvisí s politikou a klimatickou krizí? Tato témata otevřeme v rámci panelové diskuse s jadernou inženýrkou Lenkou Frýbortovou (ČVUT), environmentalistou Edvardem Sequensem (Call) a geologem Lukášem Vondrovičem (SÚRAO). Debata je součástí semestrálního programu Planety B, modulu pro udržitelnost a civilizační otázky na UMPRUM v Praze, který se letos zaměří na otázku, jak žít a tvořit na toxické planetě. Setkání bude moderovat teoretička designu Klára Peloušková (UMPRUM).

Debata proběhne v češtině.

Klára Peloušková

Klára Peloušková vystudovala dějiny a teorii umění a teorii médií na Masarykově univerzitě v Brně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Působí jako metodička a lektorka na Katedře designu a Katedře dějin a teorie umění UMPRUM a zároveň na téže instituci provádí doktorandský výzkum. Zaměřuje se na teorii a metodologii současného designu v kontextu politiky udržitelnosti a civilizační transformace. V roce 2021 se zúčastnila designově-výzkumného programu The Terraforming na Strelkově institutu pro média, architekturu a design v Moskvě. Podílela se také na projektu Transition Design: A New Challenge for Service and Interaction Design Education, který vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity a Univerzity v Oslu. Předtím, než se začala naplno věnovat akademické práci, pracovala Klára jako šéfredaktorka českého časopisu o současném umění Artalk.cz a jako vedoucí projektu mezinárodního rezidenčního programu studia das weisse haus ve Vídni. Nadále přispívá do akademických i neakademických publikací a je kurátorkou výstav současného umění a designu.