Alina Matějová /CZ

Alina Matějová aka Alina Random je freelance grafická designerka, tanečnice, nadšenec do umělé inteligence a organizátorka projektu HUMAIN, který se zaměřuje na průsečíky designu, umění, humanitních věd a umělé inteligence. Mimo jiné je absolventkou oboru Teorie interaktivních médií na Masarykové univerzitě a Ateliéru grafického designu 2 na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde se aktuálně věnuje i svému PhD. studiu, v kterém se zkoumá umělou inteligenci jako artefakt vizuální kultury.