DATAMAZE: Hybrid Condition / Hybridní Stav

EXHIBITION
IN-PERSON at DOX – Center for Contemporary Art

Exhibition organised within the Algorithmic Resistance loop, exploring hybrid realities where physical and generated worlds merge into one all-consuming flow.

5 Oct Wed 20:00 CEST

8 Oct Sat 23:59 CEST

VISIT
hybrid realities, eco-social crises, data, where are we going?

Digital and algorithmic technologies have become a mundane, yet also nearly invisible part of our everyday existence. The Hybrid Condition exhibition organised within the Algorithmic Resistance loop explores hybridized realities, where physical and generated worlds merge into a flow of all-consuming and sometimes numbing, puzzling experiences. When you woke up this morning, did you feel real?

The exhibition is organised as part of the Uroboros 2022 festival and as the next chapter of the affiliated #Datamaze project situated in the DOX Center for Contemporary Art. The exhibition itself can be visited anytime from 8pm on October 5th.

The Hybrid Condition investigates contemporary eco-social space-times, where datafication and algoritmisation permeate all areas of human as well as non-human life. Can you imagine going about the day without following data-driven decisions? Data is not just an ephemeral tool for transmitting information, it is the physical infrastructure that scaffolds and transforms most of our lived spaces. The hybridization of situations, experiences, meanings, and feelings defines our space-times. 

Many of us dive into synthetic, algorithmic realities to escape from the collapsing world around us. Frustration with the ongoing eco-social crises and crumbling physical realities have paralyzed many of us. At the same time, we are losing the sense of orientation in the information chaos of digital/algo spaces that we inhabit. When I wander through my daily communication channels, I feel like a fractal structure. We construct our realities in a hybrid mode that exists on the screen of our digital devices but consumes our physical selves – our bodies, minds, emotions, senses – too.

When and where are we now? Where are we going?

The exhibition Hybrid Condition features artists and researchers Simon Denny, Ben Grosser and Ryska, the Farm in the Cave theatre studio and their COMMANDER project, and the interactive installation What the Future Wants reflecting on what young people think about their digital future.

/// CZ ///

Zveme Vás na zahájení festivalu a výstavy.

Digitální technologie se staly téměř neviditelnou součástí naší každodenní existence. Další kapitola výstavního projektu #Datamaze zkoumá hybridizovanou realitu, kde se fyzický svět prolíná s počítačovým kódem; lidské smysly s interaktivním rozhraním zařízení; a naše zkušenosti s automatizovanými procesy.

Hybridní stav popisuje situaci, kdy digitalizace a datafikace neustále proniká do všech oblastí lidské i nelidské činnosti. Bez dat si neumíme představit náš den, naše rozhodování, svobodu. Data ale nejsou pouze efemérním nástrojem přenosu informací – data reprezentují fyzickou infrastrukturu, která proměňuje náš žitý prostor. Hybridizace situací a prožívání definuje naši dobu. 

Noříme se do syntetických realit, abychom unikli z okolního světa, který se nepřetržitě hroutí sám do sebe. Naše frustrace nás paralyzuje; ztrácíme se v informačním chaosu, který vystihuje hybridní válka. V komunikačních kanálech bloudíme jako ve fraktálové struktuře. Vyprazdňujeme žitý moment na úkor digitální vzpomínky, uznání lajků a stylizované pózy. Realitu již nedokumentujeme, ale konstruujeme ji v hybridním stavu, který vzniká na displeji našeho osobního digitálního zařízení.

Lidské osudy a psychika se neustále překódovávají do balíků velkých dat, které pohánějí reklamní mašinérii, vždy připravenou trefit náš vkus, náladu, pohlaví, práci, touhy, momentální rozpoložení, návyky, … před digitalizací se neschová nic. Otázkou je, jaké místo má v této nové hybridní realitě jednotlivec?

Na výstavě Hybridní stav se představí Simon Denny, Ben Grosser a Ryska. Součástí expozice je představení výzkumné části projektu COMMANDER mezinárodního divadelního souboru Farma v jeskyni a interaktivní instalace What the Future Wants (Kam směřuje budoucnost), která reflektuje, jak mladí lidé uvažují o své digitální budoucnosti.

Connected events:

EXHIBITION

What the Future Wants

WORKSHOP

Algoritmická budoucnost [In Czech]

THEATRE PLAY

COMMANDER